Dnes bych chtěla sdílet cestu své úžasné klientky. Říkejme jí třeba Lucie.

Už na první ukázkové lekci jsem si všimla, že je Lucie velmi zodpovědná žena, vědomá si toho, že má vliv na to jaká je a jak se chová a působí na své okolí.
Její směr, kterým chtěla jít nazvala Vědomý život. Chtěla budovat vztah k sobě, rozdávat lásku, mít na své blízké dost času. Nevěděla, jak naložit se svými emocemi (říkala jim neukočírovatelné emoce). Chtěla být klidnější máma i partnerka. Chtěla pochopit co chce a umět to vyjádřit příjemným způsobem. Nemít strach z budoucnosti, vědět, že bude vždy silná, ať se objeví cokoli.
Postupně jsme se díky koučování i metodám s terapeutickým přesahem dostávaly hlouběji a zpraccovávaly situace, které byly pro Lucii nekomfortní a cítila v nich sebenenávist, pochybnosti o sobě, chaos, hněv, vysoké nároky na sebe a strach, co tomu řeknou ostatní, když bude taková jaká je.
Dostaly jsme se do různých situací z dětství, do neuzavřeného vztahu s jejím už zemřelým otcem. Díky technikám Lucie odpustila sobě i jemu, odpoutala se od minulosti, smířila se se sebou a začala mít chuť se více projevovat autenticky.
Lucie je skvělá i v tom, že se nebojí pomalu a postupně zařazovat nové způsoby chování do života. Je to důležitá součást procesu změny.
Začala být otevřenější ke své mámě a sestře, komunikovat co chce a co ne. Mluvit s nimi o tom, jak chce vychovávat svou malou dceru. Uvědomila si, že upřímná komunikace a pochopení sebe i druhých je klíčem k rozvíjení důvěrnějších vztahů. Mám z ní velkou radost. Je stále více autentická mezi lidmi, s kamarády, manželem, dovolí si prosazovat své názory a říci si o pomoc. Lucie přijala všechny své emoce, ví že občas se mohou objevit a ví, jak s nimi v tu chvíli naložit, aby neublížila ostatním. Zmírnila tlak na sebe, hněv a strach ze selhání, pochopila že nemusí a nemůže být vždy perfektní.
Při zhodnocení naší spolupráce (6 lekcí) uvedla, že největší pokrok vidí ve svém chování vůči dceři, získala nadhled a větší klid. Lucie se rozhodla ve spolupráci pokračovat dál a její další cesta je směrem k větší lásce sama k sobě a objevení svého potenciálu. Chce zjistit, kam se vydat po mateřské v profesní oblasti.

Je úžasné být součástí tak hezkého posunu. 🙂
Děkuji za možnost zveřejnění. JItka